FRUITWEIDE

ONZE FRUITWEIDE


De hoogstam boomgaard is aangelegd met de nadruk op: bomen voor bijen en vogels en ter verfraaiing van het landschap.
De totale grootte van de boomgaard is circa 1 hectare. Door hoogstam fruitbomen te gebruiken zorgen de schapen voor begrazing.
BIJEN ZIJN ONMISBAAR

De mens maakt graag gebruik van bijen. We realiseren het ons soms niet, maar dank zij hun inspanning beschikken wij over veel verschillende voedingsproducten. Tachtig procent van alle planten op aarde is voor de vruchtzetting afhankelijk van de bij. Van de 20.000 bijensoorten die op de hele wereld bekend zijn, wordt echter zestig procent in zijn voortbestaan bedreigd. Vooral de mens vormt een wezenlijke bedreiging, door milieuvervuiling, het gebruik van giftige bestrijdingsmiddelen en de vernietiging van natuur, waardoor voedsel leverende plantensoorten verdwijnen. Als de bij zou uitsterven, verdwijnt zo’n zeventig procent van wat we op de groente- en fruitafdeling in de supermarkt zien liggen.

DRACHTBOOM OF PLANT

Een drachtboom of plant levert in de vorm van nectar en pollen voedsel aan insecten. Vooral bijen, hommels en sommige wespensoorten verzamelen pollen van de drachtboom/plant om te voeren aan hun larven. Ook de drachtboom/plant profiteert hiervan doordat de insecten bij het vervoer van pollen bijdragen aan de bevruchting van de soort. Voor de laanbomen hebben wij gekozen voor lindebomen, de Zilverlinde en de Winterlinde. Bloeiende lindebomen zijn misschien wel de meest waardevolle drachtplanten voor bijen.